בס"דאתי הרשקוביץ העיצובעיצוב חדר יועצתבית ספר דקלפודיוםשולחן ספרניתקירות פעיליםעיצוב ספרייהכוורת למשחקים ולספריםספרייה שזרספרייה נועםספרייה אריאלספרייה מקיף זספרייה חזון יעקובבית ספר רימוןעיצוב חדר בלט בית ספר אומניות לאה גולדברג יבנהחדר מורים רותםחדר מורים מקיף טשולחנות מחשבעיצוב מדרשההדרך למולדתגיאוגרפיהכיתות א'-ב'לוח מודעותריהוטחשיבה -אחרתמתמטיקה מהאגדותספרייה אורותבי"ס ייחודיות לשפותפונקציית ניהוליתנועם ירושליםמרחב מוזיקהחדר מדעיםמרחב למידה פתוחמרחב ספינהתערוכותטקסים ותפאורותספרייה ציבורית חיצוניתספרייה רגבים חיצוניתחדר שחמטספרייה מצפה ברנעדוכניםמרחב תיאטרוןמרחב רב תרבותימרחב פנים כיתה א (A)מרחב חקרמרחב פנים כיתה א (B)מרחב פנים כיתה א (C)מרחב פנים כיתה א (D)בית ספר תל שבעחדר שלווה [B]גלריה שקופה לאומנותמעגלי שיחעיצוב חדר בלטספרייה רגביםחדר שלווה בית ספר קרית מלאכימרחב קיבוציםמרחב ייחודי לכיתות א-ב 2020עיצוב חדר מדעים בית הספר "אשכול" נס ציונהעיצוב חצר חיצוני בנושא מנהיגותעיצוב חצר חיצוני בנושא מנהיגותבית ספר יהלום אשדודחדר שלווה [A]ממלכת הילדים בית חולים איכלובמרחב פדגוגי מצמיחבית ספר שזיף אור יהודהבית ספר רעים אשדודעיצוב חצר+תיאטרוןמפתח הל"בבעקבות יוצריםהאחר הוא אניחזון וייחודיתהצגת תוצריםפורצי דרךאורח חיים בריאקיימותעידוד קריאהעירי ומולדתיעיצוב וילונות לחלליםפרקטים בחלליםעיצוב עבודות גבסחזון וייחודיותלאום ומורשתמוזיאון מורשתמרחב העצמהטקס מקיף טחידון תנך עירוניתערוכת שר המדעבני מצווה מקיף טלמידה באמצעות חוויית משחקבית ספר ממ"דשילוט חדרי שירותיםחדר שלווה (C}שילוט לספרייהאומנותמתמטיקהעיצוב קיר טלוויזיהטקס פרלמנט עיריית אשדודיוסף וכותונת הפסיםמדעיםשדרה יצחק רביןטקס רביןטקס מצוינות באנגליתאשדוד בסימן קריאהמסיבה סוף שנהשדרה מוזיאון מורשתסביבות למידהעיצוב ספרייהסימניות בשילוב חזוןכיסאותטקס מצעד הספריםטקס שבילי ירושלים לטרוןטקס בני מצווהמרחב מעגליםמרחב שפהבית הכנסתגלריהשילוט חיצוניעיצוב ספרייהחטיבה צעירהמרחב מדעיםמשחקיםעיצוב פנים / בתיםתמונותפרס חינוך ל ע.אשדודבית ספר אופק 2012בית ספר היובלבית ספר הראלבית ספר חופיםבית ספר יד שבתאיבית ספר יז' החדשבית ספר מוריהמוזיאון צפריריםבית ספר אופקמרחב חצרטקס חידון התנךטקס פרס חינוךמוזיאון בריאות
בניית אתרים 2all