בס"דגלריהאמיר 8אמיר 9פודיוםשולחן ספרניתקירות פעיליםעיצוב ספרייהכוורת למשחקים ולספריםספרייה שזרספרייה נועםספרייה אריאלספרייה מקיף זספרייה חזון יעקובבית ספר רימוןבית ספר יד שבתאיחדר מורים רותםחדר מורים מקיף טשולחנות מחשבעיצוב מדרשההדרך למולדתגיאוגרפיהכיתות א'-ב'לוח מודעותריהוטחשיבה -אחרתמתמטיקה מהאגדותספרייה אורותבי"ס ייחודיות לשפותפונקציית ניהוליתנועם ירושליםמרחב מוזיקהחדר מדעיםמרחב למידה פתוחמרחב ספינהתערוכותטקסים ותפאורותספרייה ציבורית חיצוניתספרייה רגבים חיצוניתחדר שחמטספרייה מצפה ברנעדוכניםמרחב תיאטרוןמרחב רב תרבותימרחב פנים כיתה א (A)מרחב חקרמרחב פנים כיתה א (B)מרחב פנים כיתה א (C)מרחב פנים כיתה א (D)בית ספר תל שבעחדר שלווהגלריה שקופה לאומנותמעגלי שיחעיצוב חדר בלטספרייה רגביםחדר שלווה בית ספר קרית מלאכימרחב קיבוציםמרחב ייחודי לכיתות א-ב 2020עיצוב חדר מדעים בית הספר "אשכול" נס ציונהעיצוב חצר חיצוני בנושא מנהיגותעיצוב חצר חיצוני בנושא מנהיגותגלריהחדר שלווה [A]ממלכת הילדים בית חולים איכלובמרחב פדגוגי מצמיחבדיקהאמיר 1מפתח הל"בבעקבות יוצריםהאחר הוא אניחזון וייחודיתהצגת תוצריםפורצי דרךאורח חיים בריאקיימותעידוד קריאהעירי ומולדתיעיצוב וילונות לחלליםפרקטים בחלליםעיצוב עבודות גבסחזון וייחודיותלאום ומורשתמוזיאון מורשתמרחב העצמהטקס מקיף טחידון תנך עירוניתערוכת שר המדעבני מצווה מקיף טלמידה באמצעות חוויית משחקבית ספר ממ"דשילוט חדרי שירותיםבניית כיסים מעץשילוט לספרייהאומנותמתמטיקהעיצוב קיר טלוויזיהטקס פרלמנט עיריית אשדודיוסף וכותונת הפסיםמדעיםשדרה יצחק רביןטקס רביןטקס מצוינות באנגליתאשדוד בסימן קריאהמסיבה סוף שנהשדרה מוזיאון מורשתסביבות למידהעיצוב ספרייהסימניות בשילוב חזוןכיסאותטקס מצעד הספריםטקס שבילי ירושלים לטרוןטקס בני מצווהמרחב מעגליםמרחב שפהבית הכנסתגלריהשילוט חיצוניעיצוב ספרייהחטיבה צעירהמרחב מדעיםמשחקיםעיצוב פנים / בתיםתמונותפרס חינוך ל ע.אשדודבית ספר אופק 2012בית ספר היובלבית ספר הראלבית ספר חופיםבית ספר יד שבתאיבית ספר יז' החדשבית ספר מוריהמוזיאון צפריריםבית ספר אופקואהבת לרעך כמוךטקס חידון התנךטקס פרס חינוךמוזיאון בריאות
בניית אתרים 2all